Pogledajte prvih 5 min besplatno

Promjene u vodnokomunalnom sektoru – obveze lokalne samouprave i isporučitelja vodnih usluga

Vladimir Šimić, Toni Carević

30.10.2019.

Trajanje: 3h 24min

 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa seminara
 • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen pročelnicima i službenicima upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji rade na poslovima komunalnog gospodarstva, lokalnim dužnosnicima te dužnosnicima i zaposlenicima isporučitelja vodnih usluga. Na seminaru su predstavljeni novi propisi iz područja vodnokomunalnog gospodarstva i pojašnjene obveze isporučitelja vodnih usluga i jedinica lokalne samouprave u nastavku procesa reforme vodnokomunalnog sektora.
 
Predavači: 
1.) Vladimir Šimić, dipl. iur., potpredsjednik Vijeća za vodne usluge
2.) mr. sc. Toni Carević, dipl. ing. građ., Hrvatske vode, stručnjak za gospodarenje vodama
 • USLUŽNA PODRUČJA
  - svrha
  - način formiranja
  - obveze JLS-a i isporučitelja vodnih usluga
 • ISPORUČITELJI VODNIH USLUGA
  - javni isporučitelji, privatni isporučitelji, ostali subjekti u isporuci 
  - djelatnosti
  - upravljanje i ustroj
  - specifičnosti modela odlučivanja u odnosu na Zakon o trgovačkim društvima
  - integracija (projektna integracija vs. obvezatna integracija)
 • OPĆI UVJETI ISPORUKE VODNIH USLUGA
  - sadržaj 
  - donošenje
  - pravna priroda
  - komunalne vodne građevine i interni vodoopskrbni sustavi/interni sustavi odvodnje 
  - individualni vodoopskrbni sustavi/individualni sustavi odvodnje
  - priključenje i isključenje s komunalnih vodnih građevina
  -glavni vodomjeri i individualni vodomjeri
 • CIJENA VODNIH USLUGA I NAKNADA ZA RAZVOJ
  - formiranje
  - donošenje odluke o cijen
  - pravna priroda odluke o cijeni vodnih usluga
  - socijalna komponenta
  - naknada za razvoj
 • OBVEZE I ROKOVI ZA POSTUPANJE PREMA PRIJELAZNIM ODREDBAMA ZAKONA
  - Zakon o vodnim uslugama (Nar. nov., br. 66/19)
  - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Nar. nov., br. 66/19)
  - Zakon o vodama (Nar. nov., br. 66/19)
Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

Vladimir Šimić

Toni Carević

Filteri