Pogledajte prvih 5 min besplatno

Novela Zakona o parničnom postupku

Dragan Katić, Željko Pajalić

05.09.2019.

Trajanje: 3h 36min

 • PowerPoint prezentacija
 • Priručnik sa seminara
 • Video snimka seminara

Webinar Platinum

106,05 €

63,63 €

po webinaru

Propustili ste zanimljivo predavanje? 
Pogledajte snimku našeg savjetovanja i nadoknadite propušteno iz udobnosti svoga doma ili ureda u bilo koje doba.
Kupnjom pojedinog  webinara dobivate:
 • radne materijale 
 • video snimku cijelog predavanja 
Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

Webinar je namijenjen sucima, odvjetnicima, korporativnim pravnicima, punomoćnicima javnih poduzeća, upravama trgovačkih društava i punomoćnicima trgovačkih društava, svim fizičkim i pravnim osobama koji su punomoćnici u sudskim postupcima kao i osobama koje su stranke u parničnim postupcima. 

Dragan Katić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske i
Željko Pajalić, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske
 • Potreba donošenja Novele Zakona o parničnom postupku 
 • Nova pravila o nadležnosti
 • Podnesci u elektroničkom obliku
 • Dostava pismena elektroničkim putem
 • Troškovi postupka
 • Preinaka tužbe
 • Rješavanje spora mirnim putem
 • Prekid postupka
 • Pisano očitovanje na navode stranaka
 • Odbitak predporeza
 • Obrazloženje presude
 • Razlozi za žalbu i ispitivanje presude po službenoj dužnosti, dokazi i odlučivanje u žalbenom postupku
 • Novo uređenje revizije
 • Produljenje roka za žalbu u parnicama zbog smetanja posjeda
 • Obrazloženje prigovora protiv platnog naloga 
 • Postupak povodom pravnog lijeka protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
 • Pravila u postupku u sporovima male vrijednosti
 • Postupak pred trgovačkim sudovima
 • Ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava
 • Europski parnični postupci
 • Prijelazne i završne odredbe
Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.

Predavači

Dragan Katić

Željko Pajalić

Filteri