Ukupno dokumenata: 361248
T-29/14 21.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (osmo prošireno vijeće) 21. veljače 2024.(*) „Državne potpore – Potpora koju su španjolska tijela dodijelila u korist određenih gospodarskih interesnih udruženja (GIU) i njihovih ulagača – Porezni sustav koji se primjenjuje na određene ugovore o financijskom zakupu sklopljene radi kupnje brodova ...
Pročitano
T-466... 21.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (osmo prošireno vijeće) 21. veljače 2024.(*) „Ekonomska i monetarna unija – Bankovna unija – Jedinstveni mehanizam za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava (SRM) – Jedinstveni fond za sanaciju (SRF) – Odluka SRB-a o izračunu ex ante doprinosâ za 2016. – Obveza obrazla...
Pročitano
T-762/20 21.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto prošireno vijeće) 21. veljače 2024.(*) „Damping – Uvoz određenih poli(vinil alkohola) podrijetlom iz Kine – Konačna antidampinška pristojba – Provedbena uredba (EU) 2020/1336 – Izračun uobičajene vrijednosti – Znatni poremećaji u zemlji izvoznici – Članak 2. stavak 6.a Uredbe (EU) 2016/10...
Pročitano
T-38/21 21.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (prvo prošireno vijeće) 21. veljače 2024.(*) „Javna nabava – Pregovarački postupak bez prethodne objave obavijesti o nadmetanju – Opskrba europskih bolnica robotima za dezinfekciju – Iznimna žurnost – COVID-19 – Nesudjelovanje tužiteljâ u postupku provedbe nabave – Tužba za poništenje – Nepostoja...
Pročitano
T-763/20 21.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto prošireno vijeće) 21. veljače 2024.(*) „Damping – Uvoz određenih polivinil alkohola podrijetlom iz Kine – Konačne antidampinške pristojbe – Provedbena uredba (EU) 2020/1336 – Izračun uobičajene vrijednosti – Znatni poremećaji u zemlji izvoznici – Članak 2. stavak 6.a Uredbe (UE) 2016/1036...
Pročitano
C-715/20 20.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (veliko vijeće) 20. veljače 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna politika – Direktiva 1999/70/EZ – Okvirni sporazum o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP – Članak 4. – Načelo nediskriminacije – Različito postupanje u slučaju otkaza – Raskid ugovora o radu na određe...
Pročitano
Kž 51... 15.02.2024. Županijski sud Dubrovnik
SAŽETAK: Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je temeljem odredbe članka 124., članka 127. stavka 4. i članka 131.
Pročitano
Kov 1... 14.02.2024. Županijski sud Sisak
SAŽETAK: 1. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pod brojem KO-DO-16/2023 od 11. prosinca 2023. protiv okrivljenog J. B. podiglo je optužnicu zbog kaznenog djela zbog kaznenog djela protiv spolne slobode – teško kazneno djelo protiv spolne slobode – opisanog u članku 154. stavak 2. u svezi članka 153.
Pročitano
Kov 1... 12.02.2024. Županijski sud Sisak
SAŽETAK: 1. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pod brojem KO-DO-18/2023 od 12. prosinca 2023. protiv okrivljenog N. F. podiglo je optužnicu zbog jednog protupravnog djela zakonskih obilježja kaznenog djela protiv života i tijela – ubojstva – označenog i kažnjivog po iz članku 110. Kaznenog zakona ("Narodn...
Pročitano
Kž 22... 12.02.2024. Županijski sud Dubrovnik
SAŽETAK: 1. Točkom I. pobijanog rješenjem Općinskog suda u Dubrovniku, u kaznenom predmetu protiv optuženika I. L. potvrđena je optužnica Općinskog državnog odvjetništva u Dubrovniku pod brojem KO-DO-276/2021, od 15. listopada 2021. protiv okrivljenika I. L., radi kaznenog djela krađe iz članka 228. st. 1. KZ/...
Pročitano
Kov 1... 12.02.2024. Županijski sud Sisak
SAŽETAK: 1. Županijsko državno odvjetništvo u Sisku pod brojem KO-DO-18/2023 od 12. prosinca 2023. protiv okrivljenog N. F. podiglo je optužnicu zbog jednog protupravnog djela zakonskih obilježja kaznenog djela protiv života i tijela – ubojstva – označenog i kažnjivog po iz članku 110. KZ/11, deset protupravni...
Pročitano
Kir 7... 10.02.2024. Županijski sud Sisak
SAŽETAK: 1. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku vodi postupak protiv osumnjičenika zbog sumnje da je počinio kaznena djela iz članka 139. stavak 2. i 3. KZ/11 i članka 179.a KZ/11.2. Općinsko državno odvjetništvo u Sisku podnijelo je prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika iz zakonske osnove iz članka 123. stavka 1. točke 2. i 3. ZKP/08.3. Osumnjičenik je ispitan...
Pročitano
Kž 51... 09.02.2024. Županijski sud Osijek
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Bjelovaru na temelju članka 455. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20 i 80/22– dalje u tekstu ZKP/08) optuženik M. R. proglašen je krivim za p...
Pročitano
C-256... 08.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (drugo vijeće) 8. veljače 2024.(*) „Žalba – Ekonomska i monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucija – Uredba (EU) br. 1024/2013 – Posebne nadzorne zadaće povjerene Europskoj središnjoj banci (ESB) – Oduzimanje odobrenja – Tužba za poništenje – Nedopuštenost – Zastupanje stranke – Punomo...
Pročitano
C-174/23 08.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE od 8. veljače 2024.(1) Predmet C-174/23 HJ IK LM protiv
Pročitano
C-216/22 08.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (veliko vijeće) 8. veljače 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički postupci za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite – Direktiva 2013/32/EU – Članak 33. stavak 2. točka (d) i članak 40. stavci 2. i 3. – Naknadni zahtjev – Uvjeti za odbacivanje takvog zahtjeva kao nedopuštenog – Pojam ...
Pročitano
Kž 34... 08.02.2024. Županijski sud Bjelovar
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem Općinskog suda u Bjelovaru na temelju čl. 402. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 152/08., 76/09., 80/11., 121/11., 91/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19. i 80/22.) određeno je da će se 1. okr...
Pročitano
C-598/22 08.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE TAMARE ĆAPETA od 8. veljače 2024.(1) Predmet C-598/22 Società Italiana Imprese Balneari Srl protiv Comune di Rosignano Marittimo,
Pročitano
C-566/22 08.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (prvo vijeće) 8. veljače 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Sudska nadležnost, priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba (EU) br. 1215/2012 – Područje primjene – Članak 25. – Sporazum o prenošenju nadležnosti – Ug...
Pročitano
C-733/22 08.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (sedmo vijeće) 8. veljače 2024.(*) „Zahtjev za prethodnu odluku – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 98. – Mogućnost država članica da primijene sniženu stopu PDV-a na određene isporuke robe i usluga – Prilog III. točka 12. – Snižena stopa PDV-a koja se...
Pročitano
C-35/23 08.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE od 8. veljače 2024.(1) Predmet C-35/23 [Greislzel](i) Otac protiv Majke,
Pročitano
C-750... 08.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA SUDA (drugo vijeće) 8. veljače 2024.(*) „Žalba – Ekonomska i monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucija – Zadaće Europske središnje banke (ESB) – Uredba (EU) br. 1024/2013 – Članak 6. stavak 5. točka (b) – ESB-ov izravan nadzor kreditne institucije – Pretpostavke – Tužba za poništenje – Ned...
Pročitano
C-425/22 08.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA NICHOLASA EMILIOUA od 8. veljače 2024.(1) Predmet C-425/22 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. protiv Mercedes-Benz Group AG (zahtjev za prethodnu...
Pročitano
Kž 5/... 08.02.2024. Županijski sud Bjelovar
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Splitu proglasio je krivim optuženika S. A. zbog počinjenja kaznenog djela protiv osobne slobode – prijetnjom iz čl. 139. st. 2. KZ/11., te ga temeljem istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Primjenom čl. 56. KZ/11. optuženiku je izrečena uvjetna osuda na način da se kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine neće ...
Pročitano
Kž 47... 08.02.2024. Županijski sud Sisak
SAŽETAK: 1. Rješenjem Općinskog suda u Sisku poslovnog broja Kov-10/2024-10 od 29. siječnja 2024. odbačena je žalba branitelja okrivljenika D. V., odvjetnika u B., od 14. siječnja 2024., kao nepravovremena.2. Protiv tog rješenja žalbu je pravodobno 30. siječnja 2024. podnio branitelj okrivljenika D. V., odvjetnik u B., a zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđen...
Pročitano
T-501/22 07.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (deseto vijeće) 7. veljače 2024.(*) „EFJP i EPFRR – Izdaci isključeni iz financiranja – Izdaci nastali za Austriju – Koeficijent smanjenja – Članak 24. stavak 6. Uredbe (EU) br. 1307/2013 – Članak 30. stavak 7. točka (b) Uredbe br. 1307/2013 – Članak 52. stavak 4. točka (a) Uredbe (EU) br. 1306/2...
Pročitano
T-146/22 07.02.2024. Sud Europske unije
SAŽETAK: Privremena verzija PRESUDA OPĆEG SUDA (osmo vijeće) 7. veljače 2024.(*) „Državne potpore – Potpora koju je dodijelila Nizozemska u korist društva KLM u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 – Državno jamstvo za bankovni zajam i podređeni državni zajam – Odluka kojom se potpora proglašava spojivom s unutarnjim tržištem – Tužba za poniš...
Pročitano
Kž 44... 07.02.2024. Županijski sud Bjelovar
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem izvanraspravnog vijeća Općinskog suda u Virovitici odbijen je kao neosnovan zahtjev osuđenika P. S. za izricanje jedinstvene kazne zatvora po presudama Općinskog suda u Virovitici broj Kv-25/2023-6 od 25. svibnja 2023., kojom je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od tri godine i sedam mjeseci i Općinskog suda u Vukovaru broj K-202/2021-19 od 20. siječnja 2023...
Pročitano
Kž 36... 07.02.2024. Županijski sud Bjelovar
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Rijeci u točki I. izreke presude proglasio je krivim optuženog T. Š. zbog kaznenog djela protiv imovine, krađe iz čl. 228. st. 1. KZ/11. za koje ga je temeljem istog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od sedam mjeseci.1.1. Na temelju čl. 557.
Pročitano
Gž Ov... 07.02.2024. Županijski sud Dubrovnik
SAŽETAK: Prvostupanjskim rješenjem, donesenim na temelju pravomoćne i ovršne presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj Povrv-9837/2016 od 23. ožujka 2018., određeno je osiguranje novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 308,47 EUR sa pripadajućim zateznim kamatama, troškova parničnog postupka u iznosu od 95,03 EUR sa zateznim kamatama od donošenja presude pa do dana plaćanja, tražb...
Pročitano

Filteri